TOTAAL € 0,00

LAATSTE NIEUWS

'Loslaten is achterom kijken zonder spijt en vooruitkijken zonder verwachtingen'

 

Ruim 6 jaar na de geboorte van de eerste moederdieren van het Blokhovens Linievarken hebben begin maart 2018 de laatste slachtrijpe varkens het erf van de gebroeders Uijttewaal verlaten. Aan het avontuur met ons ‘eigen’ varken is –voorlopig- een einde gekomen. Steef wilde graag laten zien dat het anders kan. Met een kraamhok waarin de moederdieren hun biggen vrij in het stro kunnen werpen en ruime strohokken met vrije uitloop waardoor de varkens hun natuurlijke gedrag kunnen vertonen en hun kenmerkende staart kunnen behouden.

 

Een blij varken én een blije boer stonden bij onze manier van varkenshouden centraal. En door eigen afzet van de varkens aan een aantal slagers en via www.koopeenvarken.nl kwam het vlees ook terecht bij consumenten die deze manier van varkens houden belangrijk genoeg vonden om er iets meer voor te betalen.

 

Het was een mooi avontuur en het heeft ons meer voldoening gegeven dan de 35 jaar reguliere varkensfokkerij daarvoor. We hebben heel veel bevlogen vakmensen ontmoet. Collega varkenshouders die het ook anders doen leren kennen. Zijn door en met ons varken op hele mooie en bijzondere plekken geweest waarvan we vaak niet eens wisten dat ze bestonden. 

 

Maar om door te kunnen gaan met dit concept en te kunnen blijven voldoen aan de wensen en eisen van onze afnemers zijn flinke investeringen nodig. Steef heeft besloten om dat niet meer te gaan doen. En de volgende generatie is nog te jong om te kunnen bedenken of ze überhaupt bedrijfsopvolger willen worden. Het is –na ruim 40 jaar varkenshouderij- mooi geweest.

 

Dank aan een ieder die in de afgelopen jaren op de een of andere manier heeft bijgedragen aan dit avontuur!