TOTAAL € 0,00

LOCATIE ACHTERDIJK

De boerderij van de gebroeders Uijttewaal aan de Achterdijk te Schalkwijk ligt in het voormalig schootsveld van Lunet aan de Snel in de Nieuwe Hollandse Waterlinie.

Eind 2011 waren zij het winnende bedrijf in de ontwerpcompetitie "Mooie en innovatieve varkensstallen" van de Rijksadviseur voor het Landschap. Doel van deze competitie was om een nieuw soort varkensstal te ontwerpen passend in het landschap.

In het kader van duurzaamheid is de oude leegstaande koeienstal op het bedrijf omgebouwd tot een proefruimte voor de innovatieve varkensstal. De varkens worden gehouden in groepshokken in het stro. Ook zijn er kraamhokken met stro gerealiseerd waarin de zeugen hun biggen 'los' werpen en heeft een deel van de varkens een vrije uitloop naar buiten.

Op basis van de ervaringen in deze proefstal wordt het ontwerp voor de nieuwe stal verder aangepast, waarna met de realisatie kan worden begonnen.